Friday, May 14, 2010

Proksima Estonteco

Saluton kara leganto!

Mi skribos blogon pri miaj ekzamenoj kaj kiel mi imagas la proksiman estontecon.
Mi jam havis miajn tri parolajn ekzamenojn: francan germanan kaj araban. Kvankam mi kredas ke miaj franca kaj germana ekzameno sufiĉe bone iris, mi certas, ke mi fiaskis tiun araban, pro kialoj, inter aliaj, ĉar ili devus al mi demandi dek demandojn, sed mi nur devis respondi tri kaj ilin fakte fuŝis.

Tamen, mi ne panikas. Unue, mi memoru ke tiu ekzameno gravas kiel 20% de mia araba kursero, do mi povas, se mi sufiĉe studos, sukcesis pri la alia 80%. Due, mi ne plu timas ne iri al universitato. Se necesos, mi hejmen iros kaj trovos laboron. Mi feliĉas hejme kaj feliĉos sen studa streĉito, do se tio devos okazi, okazos. Trie, ĉar mi ne plu timas, mi pli bone studas teorie, do mi ne tro timas tion :)
Tamen, mi ne scias kio ekzakte okazos, se mi fiaskos! Eble mi simple ne povas studi la ekzaktan fakon venontjare, eble estos ebleceo refari ekzamenojn.
Kiu scias?
Pardonu pro enua blogo, mi bezonis skribi ĝin apenaŭ babilinte kun aliaj homoj :(
Do ĝi leganto! Bonfartu kara!

Monday, May 10, 2010

Kelkaj el miaj opinioj

Ĉi tie mi klopodos, priskribi miajn opiniojn politikajn.
Miaj politikaj opinioj kovras plurajn kampojn: ekonomiajn, sociajn, homrajtajn, kulturajn, lingvajn, bestorajtajn ktp.
Nu, unue, por simple priskribi min, oni povus diri ke mi estas verdulo. Tamen, tio iom malprecizas.
Faktpriskribe, mi estas membro de la Verda Partio de Anglio kaj Kimrio. Do, unue, vi rimarkos, ke mi ne tute kontraŭas partopreni la parlamentan sistemon.
Tamen, kiel diras La Verda Partio de Anglio kaj Kimrio, mi kredas ke la Verda Movado nur sukcesos strebi plurkampe, do ekzemple mi partoprenas ankaŭ People and Planet (Popolan kaj Planedan Asocion) kaj Amnestion Internacian, kaj iam ĉeestis Tendaron Klimatan, kiam mi havis dek ses jarojn.
Do, tio estas iom malklara, do mi klopodu iomete priskribi ekzakte kiel mi opinias pri certaj aferoj:
Bestaj Rajtoj: Mi kontraŭas ĉiam kaj vivisekcion kaj besttestadon. Unue pro la etika kialo, ke ĝi kaŭzas ke la koncernatajn bestojn suferu, eĉ mortu. Ankaŭ pro la fakto ke ofte montriĝas, (mi ne havas jenajn statistikojn), ke vivisekcio kaj besttestado ne helpas, eĉ malhelpas la scienca progreson. Sed ĉefe pro etika kialo mi kontraŭas.
Mi ankaŭ kontraŭas ĉia agrikulturon, en kiu la besto suferas sennecese. (Ideale, neniu manĝus viandon, sed ĉar tio ne okazos kaj pro aliaj kialoj) mi kontraŭas ĉian intensiva agrikulturadon de bestoj.
Mi ankaŭ estas vegetarano, espereble iama vegano, sed certe vegetarano. Mi estas tia, ĉar mi unue kontraŭas ĉian perforton kontraŭ ĉiuj bestoj kaj ankaŭ ĉar ŝajnas esti pli sane, kaj ĉar vegetarana manĝaĵo uzas malpli da rimedoj, do ĝi helpas batali kontraŭ la mondan varmiĝadon. Mi ankaŭ opinias, ke perforto estas perforto, ke perforto perfortigas, ĉu kontraŭ bestoj, ĉu kontraŭ homoj, kaj devus tute malaperi.
Mi celas pliaktiviĝi en la bestorajta movado, ĉeestinte unu proteston: http://stevencampkin.blogspot.com/2010/04/animals-and-journalists.html tenante la verdpartian baneron kun la tiama loka kandidato, bestorajta protesto.
Kvankam mi eble ne ĉiam akordas kun kelkaj metodoj kaj kelkaj el la aferoj donitaj al mi estis suspektemaj, mi tute subtenas tiun movadon, ĝi estas parto de la plej alta etiko kaj mi esperas iam povi ion fari por ĝi!

Nu, dua parto, sociaj valoroj.
Mi kredas ke ĉiu homo kaj ĉiu besto egalas, ke necesas nuntempe krei leĝojn, kiuj protektas ĉies rajtojn. Mi kredas ke inter konsentemaj plenkreskuloj, neniu seksa agado devus esti prijuĝita au proskribita. Mi kredas ke neniu raso (se rasoj eĉ ekzistas) pli superas aŭ malpli superas ol ajna alia. Mi kredas ke ĉiu sekso kaj genro egalas, mi kredas ke ĉiu havas rajton al religio kaj rajton ne havi religion. Ankaŭ mi kredas ke ĉiu rajtas paroli kiun ajn lingvo ŝli volas kaj ke ĉiu kulturo egale valoras. Mi kredas je multkulturismo kaj kontraŭas la britan sistemon, kiu favoras la Anglikanismon kaj Kristanismon. (Mi ne kontraŭas Kristanismon, sed kontraŭas ties tiela instruado en lernejoj kaj kontraŭas religiajn lernejojn.)

Pri ekonomiko, mi tre malmulte scias. Tamen, mi legis libron far Caroline Lucas pri lokigado, kaj konsentas kun tiu idearo. Mi volas ke ekonomioj estu lokaj, ke estu iu karba valuto tutmonda, anstataŭ la Usona dolaro, por ke unue, Usono ne havu maljustan potencon ekonomian, kaj due, ĉar pripensante la ŝuldo klimata de la plej riĉaj landoj de la mondo., estus ebleco por redistribui monon pli egale trans la mondo.
Mi kredas ke la nuntempa ekonomia sistemo de daŭra eterna kresko estas nedaŭripova, kaj ke finfine, se ĝi daŭre ekzistos, ĝi detruos la mondon. Tial, mi apogas daŭripovan ekonomion, kiu laŭ mi nur eblas ekzisti loknivele kaj tute malcentriĝinte.
Kvankam mi ŝatus, ke iam ne ekzistu mono, kun ties ebleco meti tro da potenco en elito riĉega, mi ne kredas ke en mia vivo eblos forigi monon.
Tial, mi subtenas novajn, eksperimentajn specojn da mono, kiun la komunumo loka demokrate regus. Ekzemple, Caroline Lucas proponis, ke la Londonoa havu propran valuton bazitan je la biletoj metroaj. Unu kialo estis, ke diferentaj ekonomiaj bezonas foje ne miksi, ke ĉiu ekonomi havas sian plej oportunan grandecon.
Mi ne estas ekonomiisto, do ne scius, kiel povus funkcii, sed por havi lokan ekonomion, jen miaj kriteroj:
Malrajtigu vetadon je la valutoj, por ke neniu individuo povu ĝin multe influi, ĉar ekonomia potenco alportas politikan potencon kaj militan potencon.
La valuto estu regata de komunumo, ne de homo.
La komunumo estu demokrata.
La valuto ne taksu ĉion, ĉar kelkaj aferoj ne mone takseblas.

Pensante alie ekonomie, mi kredas ke privata havaĵo ne estas mora afero, tamen tute malmora. Plej gravas, ke ĉiu havu manĝaĵon, loĝejon, aliron al eduko kaj sansistemo ktp ol ke homo havu sian havaĵon protektatan laŭleĝe.
Do, mi kredas ke ĉiuj homoj devus havi egalan aliron al homnecesajn servojn sociajn, malgraŭ tio kion ili faras.
Mi ne diras ke neniu laboru, sed ke ĉiu laboru laŭ siaj kapabloj kaj emoj, ĉar nature homoj laboros por la bono de la komunumo, se eblas fari tion kaj se la kulturo estas tia kaj ne labori nur por gajni monon.
Anstataŭ lasi la firmaegojn decidi kion ni volas, la komunumo decidu demokrate kaj racie, kion ĝi bezonas kaj tiel dividi la laboron inter la kapablulojn la ekspertojn ktp. Ĉio estu nedeviga. Pli bonas eme fari ion ol devigite.

Demokratio:
Mi kredas ke demokratio nur povas ekzisti bonkvalite loknivele.
Do, mi subtenas urban kaj enurban demokration kie eblas. Laŭ mi decidoj faratu de la plej koncernataj homoj. Do, ĉu mi iros promeni nur koncernas min, do mi mem decidu. Kaj decidoj kiuj nur afektas komununon decidu tiu komunumo kaj tiel plu ĝis mondskalaj decidoj.
Por fari tion, necesos politikigi la tutan homaron, ĉiujn komunumanojn. Politiko nepre ŝanĝiĝu, Ĝi ne estu spektaklo de famuloj, sed necesa homa afero ene de komunumo.
Por mi vera politika potenco ne estas voĉdonado ĉiuplurjare, sed diskuto pri sia sorto ktp.
Mi do ne volas havi representantulojn, sed homojn kiuj esprimas la volon de komunumo.
Bona ekzemplo povus esti eble 'transition towns' eksperimento en bazkarba demokratio loka. Tamen, mi nemulte scias pri ĝi, do eble mia opinio ŝanĝiĝos laŭ mia plisciiĝo.

Ekologio.
Mi ne estas sciencisto, tamen mi volas ke oni uzu nur 10% el la nuntempa karba uzo kaj ke oni ne uzu nuklean energion aŭ ajnan nedaŭriĝpovan rimedon, laŭeble. Nu, tute kontraŭas mi nuklean energion pro tri kialoj:
unue, ĝi ne estas daŭriĝpova, due, la rubaĵo post uzo tre danĝeras kaj ekzistas longegtempe, do tute ne daŭriĝpovas kaj trie pro la danĝerego al la mondo. Se iam iu lando ekigos nuklean militon, la tuta mondo povus ennuklemilitiĝo. Mi preferus havi etajn militojn ol havi unu monddetruan militon. Nur unu freneza diktaturo aŭ landestro bezonatas por tio ...

Paco kaj Milito
Ĉiu milito maletikas. Mortigi alian homon maletikas. Tamen, pratike ne eblas nuntempe halitigi ĉiujn militojn, do grandskale mi subtenas la verdpartian pozicion, kiu estas, ke neniun atakeman militon ĉi tiu lando faru, tamen nur milite agu laŭ UN-dirigita decido en internacia neŭtrala armeo.
Neniu sola lando policu la mondon. Tio tute maljustas.
Tamen, mi kredas ke ĉiu havas la rajton kontraŭi sian registaron pri ajna milito, kaj se sufiĉe da civitanoj kontraŭu ĝin, la milito ĉesu. Mi ŝatas la ideojn de Thoreau kaj subtenus iun metodon dividi militimpostojn de normalaj impostojn kaj havi elekton, kien sia mono iras. Ĉar laŭ li, esti kontraŭ milito, dum pagi monon al registaro kiu militas estas hipokrite. Mi tute konsentas, malgraŭ la fakto ke tio estas ega mora ago tre malfacila fari.

Lingvoj
Mi subtenas Esperanton kiel neŭtralan helplingvon kaj kiel lingvon kaj komunumon kun interesa kulturo kaj literaturo.
Mi kredas, ke neniu lingvo superas alian kaj ke neniu lingvo sennecese mortu. Instrui minoritatajn kaj regionajn lingvojn lerneje bonas. Instrui esperanton en lernejoj bonas, se estas iu elekto.
Oni lernu sian nacian aŭ regionan lingvon antaŭ fremdan lingvon. Angla lingvo aŭ iu alia lingvo uzata por celoj imperiismaj ne estu lerndevigita sur plurajn naciojn.
Mi volas lerni paroli arpitanan kaj okcitanan, du lingvojn latinidajn, kiuj min interesas, kiuj al mi plaĉas.


Religio
Mi ne havas religion, kaj ne intencas aniĝi en ajna religio aŭ religia komunumo. Tamen, mi supozas ke miaj ideoj venas ĉefe el Budhismo kaj Taoismo kaj el Soŝo.
Mi kredas ke moro bazitas sur suferado, ke suferado venas el egoismo, ke la egoo ne vere ekzistas, nur estas iluzio, ke medite eblas forigi la egoon. Mi ankaŭ kredas ke devigo ĉiam aĉas, ke homoj estas homoj kaj ne 'perfektas', ke puno malbonas.
Do mi kredas ke ĉiu individuo gravas, sed ke pli multaj homoj pli gravas ol unu homo.
Ankaŭ, mi opinias ke amo kaj kredo je egaleco estas du kondiĉoj por vera etika agado.
Ĉiuj ni parencas, ni loĝas en la sama tero, egoamo nur hazardas kaĵ laŭsituacias. Objektiva amo necesas.
Tamen, mi ne celas disvastigi miajn ideojn, mi volis simple iomete klarigi ilin. Mi ne estas religiulo, mi havas neniun religion celon promocian.

Do, mi lacas nun, sed jen pluraj el miaj opinioj kaj ideoj. Mi plampleksigos ilin laŭeble laŭtempohave ktp. Mi esperas ke mi ne tro skribaĉis
Ĝejko!

Sunday, May 9, 2010

Voko al revolucio

Mia registaro militas.Estas malegaleco grandega . Mi vidis viron kiu devas dormi strate kaj marŝi 18 mejlojn por ie dormi. Homoj malliberiĝas pro mensaj problemoj. Estas multe da malkontento. Oni devas ebriiĝi por ke oni normala sentu.
Protesto apenaŭ okazas. Ni estas ĉiam ĉie spektataj. Estas konsento inter la ĉefaj sociaj komunikiloj.
Ni uzas multe da energio, sed tio ne estas daŭripova. Ĉi tie ni preskaŭ nenion faris por gajni nian estontecon.
Homoj zorgas pri aferoj sed nenion faras ĉar ŝajne nenio fareblas.
Politiko signifas spekti potencajn homojn televide kaj diveni kion ili faros.
Mi estas en Britio, 'riĉa lando'.
Do aliloke ege pli teruras laŭdire.
Kion ni faru?
Nu ekzemple jen la politika sistemo.
Oni havas parlamenton nun sen sufiĉa plejmulteco por ke unu partio regu.
Do la liberaldemokrata partio devas elekti kion fari. Tamen, la Merkato decidis malplifortigi la pundon ĉiam kiam ŝajnas ke la laborista partio kaj liberaldemokrata partio kunsidu.
Por kiu la partioj sidas parlamente? Laŭ mi por la Britoj ĉar estas Brita parlamento. Mi celas ke ĉiuj la homoj en Britio (almenaŭ la plenkreskuloj) devus decidi kion faras la registaro.
Nun minacas nin la Merkato.
La celo de mono nun ŝajnas esti mono.
Mi ne proponas forigi monon, tio nun ne eblas. Tamen, la monon devus regi normalaj homoj, ne riĉuloj kiuj kapablas vete ŝanĝi velutojn, regi landojn.
Ni loĝas, kiel skribis Peter Thatchell, en ekonomia diktaturo.
Eĉ se diktaturo ion bonan faras, ĝi esence malbonas.
Mi ne diras ke la homoj aĉas, sed ke la sistemo kiu agigis tiel homoj agaĉi
Mi legis eseon de Thoreau kaj ĝi min interesas.
Mi volas scii kiel oni povas ĉesigi militon. Se oni povus foririgi Brition de ĉiuj militoj monde, mi kredas ke tio evitus multe da suferado.
Kiel tio eblas tamen? Kaj kial oni apenaŭ babilas pri ĝi? La ĵurnaloj ŝajne apogas la militon. Ili simple diskutas, kiel pli bone venki en milito.
Kio estas venki en milito? Tio estas mortigi alian homon.
Se oni priparolus la plej bonan metodon por mortigi alian homon surstrate, oni kredus ke io aĉas fiegas. Tion oni taksus malmorala.
Tamen, kial kial kial tio taŭgas aliloke?
Mi ne scias, sed havas ideon. Eble oni konstruas koncepton de alia, kaj kio okazas al la alia, apenaŭ okazas. Tiu eble ne suferas, tiu alias de mi.
kaj ĉiukaze, oni alportas demokration, liberecon, oni faligis diktaturestron, do bonegas.

Kiam mi pli bone komprenos la ideojn de Thoreau, mi ion alian skribos. Ŝajne miliono da homoj ne povas ŝanĝigi ideojn de regio, kvankam Rupert Murdoch, socikomunikila diktaturulo, povas faligi registaron.e
Mi ne volas diri kion ekzakte fari, multaj jam provis. Kaj iu fine iam scios kion fari kaj konstruos teorion.
Sed estas problemo pri numeroj.
Tro malmultaj ili estas kiuj volas ŝanĝigi la mondon. Mi volas sed ne povas. Kion mi faru? hmmm
Eterna demando.
Laŭ mi, la Britoj devus decidi kio okazas.

Foriro de Socio

Nun mi volas foriri de la socio dumtempe.
Jen mi sidanta antaŭ komputilo plendanta pri mia vivo.
Kiom aĉe.
Nu, mi sidas ĉi tie ĉar mi multe studis, por kiu mi 'bezonas' komputilon.
Sed tia vivo al mi estas malagrabla. Ĉefe pro malnatureco.
Iam mi memoras, ke iu skribis, ke la celo de teĥnologio estas disigi la homon de la naturo.
Tiom ekstremen mi ne celas impliki.
Tamen, homoj ekzistis antaŭ teĥnologio. Teĥnologio estas io far homoj, ne male.
Ankaŭ mi sentas min iom soleca kiam mi tro alproksimas teĥnologion, eble ĉar la teĥnologio ŝajnas foririgi min de la realeco.
Hm, mi havas ideon de tio kion mi bezonas.
Mi volas liberecon kaj solidarecon kun naturo dumtempe.
Laŭ mi, homoj ekzistas plurnivele. Neniu homo verŝajne konas ĉion homan.
Homeco tre tre larĝas. Jen unu homo murdas milionojn, alia mortas por ke alia ne mortu, kaj aliaj simple laboras kaj ne pensas pri aliaj.
Mi volas resaniĝi kore.
Mi volas iri en naturo (kiu verŝajne ne tutpure ekzistas Britie, sed ege pli ekzistas ol tie kie mi kutime restas.
Mi volas esti tutute for de ĉiuj homoj de ĉia teĥnologio, por resaniĝi.
Tiel mi havus novan perspektivon de la vivo.
Mi ankaŭ volas pli mediti. Mi interesiĝas pri Kundalini-meditado. Iam mi havis interesajn spertojn kaj eblas vojaĝi trans sia vasta homeco tiel.
Mi volas esti ie sen reputacioj, sen mono, sen politiko, sen teĥnologio, sen egoo, nur ke mi kaj naturo nin bone konu.
Mi legas na Thoreau por pli bone pensi pri tiu ideo. Mi ne celas longtempe fari ĝin. Unu aŭ du tagoj eble sufiĉus, por ke mi denove sentu min pli bone,
Sed nun vivaĉo universitata. Studado studado studadaĉo.